fredag 28 oktober 2011

Läs Anna-Karin Hatts tal från Ditt Företag Onlines lanseringsevent

http://www.regeringen.se/sb/d/3214/a/178848

Sveriges internetekonomi - stor och viktig motor för svenskt företagande


Alla är vi berörda av Internet. Upp till 85 % av Sveriges hushåll har bredband. Men hur mycket är egentligen den svenska internetekonomin värd? Vår rapport visar att Internet bidrog med ca 205 miljarder SEK till den svenska ekonomin under 2009. Detta motsvarar hela 6,6 % av BNP. Men internet bidrar med mer än bara det mätbara värdet; Internet påverkar konsumenters sökbeteenden, skapar helt nya branscher och affärsmöjligheter samt hjälper människor att aktivera sociala nätverk på nya sätt.

www.connectedsweden.se

onsdag 26 oktober 2011

Bild från dagens lanseringsevent hos Gamla Stans polkagriskokeri tillsammans med IT-minister Anna-Karin Hatttisdag 25 oktober 2011

Gratis hemsida till alla företag - idag kickstartar Sveriges största digitala företagsinitiativ "Ditt Företag Online"


Visste du att bolag med en hög webbnärvaro växer dubbelt så snabbt som bolag med en låg webbnärvaro? Idag inleder Google med vänner Sveriges mest omfattande satsning för att göra svenska företag mer digitala. Ditt Företag Online heter initiativet som går ut på att i ett landsomfattande program konkret hjälpa svenska små- och medelstora företag att med hjälp av internet växa sin affär. De erbjuds kostnadsfritt såväl hemsida, e-handel och distributionslösningar som produkter för mobilt arbetssätt och effektiv onlinemarknadsföring. Dessutom ges en rad utbildningstillfällen över hela landet där företagare får konkret hjälp att komma igång. 

Google står tillsammans med Posten, Telenor och Binero bakom initiativet vilket sparkades igång idag i närvaro av Sveriges IT- och energiminister Anna-Karin Hatt hos första företaget ut - Gamla Stans Polkagriskokeri.

Bakgrunden till initiativet är insikten att Sverige är världsledande avseende mobiltelefonpenetration, bredbandsutbyggnad, innovation och uppkopplade medborgare - men att de svenska företagen trots detta faktum inte tar tillvarapå de stora möjligheter internet ger. En rapport från BCG visar att hela 21 procent av Sveriges företag med upp till tio anställda inte ens har en hemsida. Och endast sex procent av de mindre företagens försäljning genomfördes på internet under förra året. Detta samtidigt som svenskarna är bland de mest uppkopplade i världen. Hela två tredjedelar av svenska folket säger att de kommer att handla varor på internet de närmaste tre månaderna (HUI).

- Risken är att den starka efterfrågan från de svenska konsumenterna går våra företagare förlorad då de istället vänder sig till företag med e-handel utanför våra gränser. Samtidigt vet vi att många små- och medelstora företag upplever att tröskeln för att komma igång är för hög. De saknar kunskap om vad internet kan göra, har inte resurser nog för att starta eller förvalta sin onlinenärvaro eller tror helt enkelt inte att internet kan bidra till vidare utveckling eller tillväxt. Vi vill nu gemensamt få bort dessa hinder och konkret hjälpa våra företagare att komma igång, säger Stina Honkamaa på Google.

För att signa upp, få mer information eller veta när och var utbildningstillfällena sker, besök www.dittforetagonline.se.