onsdag 29 februari 2012

E-handel 2012

E-handeln växer. Under 2011 års sista kvartal ökade e-handeln med 13 procent, samtidigt som den traditionella handeln backade något. Julhandeln växte blygsam överlag, medan näthandeln slog alla tidigare rekord. Som vi skrev inför julhandeln i november, ligger böcker, kläder och hemelektronik högst på de digitala försäljningslistorna. Men en riktigt stark bubblare är på frammarsch och väntas utmana toppskiktet ordentligt under 2012. Livsmedelshandeln kommer troligtvis att bli årets stora digitala vinnare. Jonas Arnberg, analytiker på HUI Research, ser ett tydligt skifte, där de nätbaserade livsmedelshandlare som hittills haft det tufft nu kan se fram emot ett bländande starkt ljus i tunneln.


Enligt Arnberg styrs inte e-handeln längre bara av pris, utan mer och mer av bekvämlighet och utbud. Buzzet kring färdigpackade matkassar har florerat ett bra tag, men nu kan det alltså vara dags för det verkliga genomslaget ute i stugorna.

Den totala näthandeln med varor ökade i fjol med nästan 11 procent till 27,7 miljarder kronor, vilket motsvarar 5 procent av den svenska detaljhandeln. I samband med HUI:s prognos för 2012, kom också beskedet att den nederländska detaljhandelsjätten Ahold, som äger 60 procent av Ica, köper e-handelsföretaget Bol.com för 350 miljoner euro. Bol.com är enligt Ahold den mest besökta e-handelssajten i Nederländerna med 3,4 miljoner aktiva kunder.


Ekonomiska kriser och bromsad detaljhandel till trots - e-handeln växer alltså så det knakar. Det digitala tåget har redan börjat tuffa iväg från perrongen. Se till att vara med, det är en resa du inte vill missa.

Bild 1
Bild 2

Källor DN/TT och SvD

Känn till dina kunders behov innan de själva gör det

Retailföretag behöver känna sina kunder så väl att de kan erbjuda exakt rätt erbjudande vid exakt rätt tillfälle, till och med redan innan kunderna själva vet om att de vill ha just det just då. Den amerikanska termen ”Next best offer” (NBO) (bara det att det faktiskt finns en etablerad term) visar att det här redan är ett erkänt sätt för företag att skapa nästa succéerbjudande, som de kan gå ut med till just precis de kunder som vill ha just precis det erbjudandet vid just precis det tillfället.

Allt mer avancerad och utvecklad informationsteknologi, datainsamling och analysverktyg, förbättrar ständigt förutsättningarna för att kunna scanna av och analysera kundernas behov. Konsumenternas beteenden trackas på demografisk nivå, vilket gör att företag kan utforma extremt skräddarsydda erbjudanden till sina kunder och gå ut med dem vid exakt ”rätt” tillfälle, till rätt pris och i rätt kanal.


Ett företags NBO beskriver ett erbjudande som skräddarsytts efter:

1. Konsumenternas beendemönster (demografi och shoppinghistoria)
2. Köpets kontext (butik eller online/e-handel)
3. Produkten eller tjänstens karaktär
4. Organisationens strategiska mål (öka sälj, bygga kundlojalitet)

Next best offers är oftast utformade att inspirera till ett köp eller driva lojalitet, eller de båda i kombination. Erbjudandena kan bestå av:

· Produkter (ex. rabattkupong på tvål)
· Tjänster (ex. rabatterbjudande på spahelg)
· Information (ex. Google-annonser)
· Relationer (ex. rekommendationer från sociala nätverk)

Att analysera kundbeteenden är egentligen marknadsföringens ABC och, som sagt - i takt med att insamling av dataanalyser kring kundbeteenden blir allt enklare - fullt möjligt att genomföra för de flesta företag. Men många gör det dåligt, om de nu gör det alls.

För att kunna utforma ett NBO behöver man inkludera fyra steg:

1. Definiera dina mål. Vill du attrahera nya kunder, öka företagets försäljning på befintliga kunder eller öka lojaliteten?
2. Samla in data om kunderna, dina erbjudanden och den kontext som kunderna handlar i. Demografi, köphistoria, platslokalisering, produktinformation, tillgänglighet, köpkontext, ungefärlig tid för köpet etc.
3. Analysera och använd dig av datan när du utformar erbjudanden. Matcha de statistiska analyserna kring kundernas beteende med erbjudanden och kanaler. Var selektiv med erbjudanden, var noga med timing och kommunicera ofta med dina kunder.
4. Lär av dina misstag och använd dig av dina lärdomar. Se varje erbjudande som ett test. Hur kan dina erbjudanden bli ännu bättre, skarpare och efterlängtade nästa gång?


Rent praktiskt kan man till exempel göra som det brittiska retailföretaget Tesco. De använder klubbkort för att få reda på vilka butiker kunderna besöker, vad de köper och hur de betalar. Det gör att företaget kan justera varor och erbjudanden i lokala butiker så att det passar specifika klientel. Erbjudanden går också ut individuellt. En manlig klubbmedlem som köper blöjor för första gången får rabattkuponger mailade till sig - inte bara på blöjor och tillhörande kringprodukter - utan även på öl, eftersom undersökningar visar att nyblivna pappor tenderar att köpa med sig mer öl hem från affären, eftersom de nu spenderar mindre tid på puben.


Tidigare, innan vår digitaliserade era, fick man koll på kundernas beteenden genom att samla information under köprelaterade, fysiska möten. Helt enkelt genom att prata med kunderna i butik. För en e-handlare är detta en praktisk omöjlighet. Men det finns alltså andra sätt. Hur lär du själv känna din kund? Vilka erbjudanden går de och längtar efter? Hur kan du svara på deras behov? Relevanta frågor som ibland kan vara allt för lätta att glömma bort.

måndag 27 februari 2012

Tre färdigheter varje modern chef behöver ha

Harvard Business Review tog i 2012 års första nummer en diskussion med experter på framtida strömningar och avhandlade vilka egenskaper dagens ledare bör utveckla för att kunna tackla nutidens utmaningar. Tre egenskaper utkristalliserade sig som särsklit viktiga. Vi sammanfattar experternas svar.

Färdighet ett: Ändra ledarstil efter kultur
För att kunna arbeta bra med utländska kollegor/samarbetspartners, kan du ibland behöva acceptera en känsla av otillräcklighet, inkompetens och svekfullhet gentemot dina egna värderingar.

Globalisering, internet och smidigare kommunikation gör internationell påverkan mer eller mindre oundviklig för allt fler företag. Frågan är vad händer med ditt ledarskap när du plötsligt ska styra över en underdivision i Frankrike, konsulta i USA eller motivera underleverantörer i Indien? Eller varför inte anställa människor på hemmaplan som kommer från en helt annan kultur, vana vid en avvikande arbetsstruktur? Här krävs någonting så futuristiskt som ett ”globalt mind-set”, eller fallenhet för ”kulturellt kodbyte”.


I normala fall är det inte chefer och ledare som behöver anpassa sig efter sina medarbetare, även om detta naturligtvis sker i viss utsträckning. Oftast är det omvända vägen som gäller. I ett internationellt sammanhang däremot, kan det vara värt att sätta vissa värderingar, manér och en inarbetad ledarstil åt sidan. För att lyckas med detta utan att det ska kännas som ett nederlag är det viktigt att du förbereder dig väl. För det första: var väl medveten om de utmaningar du kommer att ställas inför. Undersök vilken typ av ledarskap din nya arbetskraft är van vid och förhåll dig till det. För det andra: gör små men betydelsefulla justeringar som passar det nya sammanhanget men som fortfarande är sanna dina värderingar. För det tredje: försök att se fördelarna, snarare än nackdelarna, med kulturell ledarskapsanpassning. När du väl lärt dig att olika typer av ledarskap passar olika typer av kulturella sammanhang, kommer du att kunna uppskatta din anpassningsförmåga, känna dig mer bekväm i nya kontexter likväl som att hantera nya normer och föreställningar.

Färdighet två: Dra nytta av dina digitala möjligheter
Medan företag blir allt mindre hierarkiska, kommer effektivt användande av digitala nätverk att bli helt fundamentalt för framgång.

Att ha stora digitala nätverk är en sak. Hur du utnyttjar dem och använder dig av dem är en annan. De flesta ledare förstår idag vitsen med att utöka sina sociala, digitala nätverk och aktivt delta i arbetsrelaterade sociala medieinitiativ. Färre förstår hur man som ledare kan använda sig av sina nätverk för att samla information och dra nytta av influenserna för att styra en allt mer internt sammankopplad, samarbetsberoende och allt mindre hierarkisk arbetsstruktur.


För att bygga ett framgångsrikt digitalt nätverk, fokusera på tre saker: rykte, specialkompetens och nätverksposition. I den digitala världen bygger du ditt rykte genom att dela intressant information, visa att du finns i tillgänglig via online-baserade kanaler och uppmuntra andra att sprida och diskutera dina tankar. För att stärka ditt rykte väljer du i din kommunikation att fokusera på din/dina specialkompetens(-er). Tredje steget är att positionera dig. Försök att göra dig själv och din specialkompetens till en ”brygga” mellan grupper som i vanliga fall inte skulle interagera digitalt. Kan du t.ex. sammankoppla studenter på väg ut i arbetslivet med intressanta start up-företag eller organisationer? Använd din expertis och se var du kan skapa mest inflytande och en stark, digital position. Du kan även använda ditt nätverk till att bolla idéer och strategier, inhämta konstruktiv feedback och utföra miniundersökningar som du kan ha nytta av i ditt dagliga arbete som företagsledare.

Färdighet tre: Medvetet splittrat fokus
Istället för att försöka bekämpa distraktion, omfamna din hjärnas naturliga sammansättning för och förmåga att hantera just detta.

Under det senaste decenniet har det totala antalet skickade mail per dag gått från 12 till 247 miljarder. Det totala antalet sms har gått från 400 000 till 4,5 miljarder. Antalet timmar en genomsnittlig arbetare befinner sig online per vecka har gått från 2,7 till 18 timmar.

Dagens arbetare byter fokus i genomsnitt var tredje minut. Många anser att denna ständiga distraktion från online-uppdateringar, mail, sms etc, är ett arbetsmässigt problem. Men frågan är om det inte är så att dagens chefer helt enkelt får lära sig att hantera faktum och till och med dra nytta av det. Faktum är att våra hjärnor är utformade att multitaska, det märker du bara genom att sluta ögonen och låta tankarna vandra en stund. Hur många gånger byter inte tankarna fokus bara under 30 sekunder? Kan det vara så att 2000-talets digitala utveckling faktiskt tar oss närmre mot vad våra hjärnor en gång formades till att göra bäst?


En god 2000-talschef behöver fundera ut hur hon eller han kan få multimedia att fungera till allas fördel. Att titta ut genom fönstret för ett ögonblicks paus och kreativ återhämtning kan likställas med att logga in på en blogg eller ett socialt nätverk, för att ett ögonblick titta på ett nyligen uppladdat foto av den nyfödda systersonen. När du sedan återvänder till dina arbetsuppgifter är det i ett bättre, lättare och mer produktivt tillstånd.

torsdag 23 februari 2012

Väx där du står – välj din egen plattform

Vad är det som gör företag som H&M, Apple, IKEA – och varför inte ett mindre företag som Svenskt Tenn – växer sig så framgångsrika och framförallt så väldigt lönsamma? Självklart handlar det om att de utvecklat en attraktiv produkt och ett starkt varumärke, men inget av det är en garanti för att fortsätta att producera succéer över en längre tid.

En aspekt av deras framgång är att de har hittat en fungerande plattform att bygga nya produkter på. Istället för att, för varje ny produkt eller satsning, behöva utveckla ett helt nytt koncept – vilket är både riskfyllt och kostsamt – har de valt att hålla vissa delar av sitt företag konstanta och integrera dem i varje nytt projekt.


H&M har byggt sin plattform genom att förstå och lägga fokus på en specifik målgrupp. Genom att vända sig till samma typ av målgrupp men ständigt utveckla sitt produktsortiment genom smink, skor, inredning, gästdesigners etc., är det både mindre riskfyllt och enklare för företaget att växa och sälja mer till varje kund.

Apple har sin typiska design som plattform för alla nya produkter. Genom att hålla formgivningen konsekvent minimerar de risken för att kunderna inte ska tycka om nästa produkt och håller även kostnaderna för ny utveckling nere.

Svenska succéer som IKEA och Svenskt Tenn har valt att bygga en varumärkesplattform som fokuserar på design. I IKEA:s fall funktionell och billig, i Svenskt Tenns fall mer exklusiv, med hög igenkänning. Varje ny satsning och varje ny designer som de sedan tar in är bara en förlängning av deras redan etablerade plattform. Således behöver de inte förklara för kunderna vad de nya produkterna är, vilket minskar marknadsföringskostnaderna och underlättar för kunderna att identifiera sig med företaget.

Genom att välja en plattform, antingen i form av ett genomgående designtänk, en målgrupp eller ett varumärke, minskar de riskerna som nya projekt kan föra med sig och kan samtidigt öka sin försäljning på ett säkrare sätt.


I den vetenskapliga artikeln Leveraged High-variety Strategies: From Portfolia Thinking to Platform Thinking från 1998, framhåller marknadsföringsforskaren Mohanbir Sawhney fem områden som kan utvecklas till framgångsrika plattformar för merförsäljning.

Produkt – att använda redan etablerade attribut i nya produkter ökar tydligheten för nya kunder.

Kund – att vända sig till samma målgrupp men med nya erbjudanden håller kundens nyfikenhet levande.

Varumärke – att leverera nya produkter under redan etablerat varumärke gör det enklare för kunder att förstå att de nya produkterna också vänder sig till dem.

Process – att använda samma process för tillverkning till fler produkter än de nuvarande bidrar till lägre kostnader.

Globalt – att bygga övergripande plattformar som tillåter vissa mindre modifikationer kan vara ett lönsamt sätt att behålla låga produktionskostnader och samtidigt öppna upp för anpassningar på lokala marknader.

Genom att hitta er egen plattform kan ni underlätta nyutveckling av produkter samt ge ett tydligare och bättre erbjudande till kund, vilket på sikt kan bidra aktivt till er tillväxt.

Bild 1: Väx upp
Bild 2: The Talent Arc

onsdag 22 februari 2012

Berätta ditt företags historia med Google+ Pages

I november 2011 lanserades Google+ Pages, en möjlighet för företag, organisationer och varumärken att skapa profiler i Google+: (tidigare inlägg: Få direktkontakt med dina kunder via Google+ Pages). I och med lanseringen valde mer än en miljon företag att registrera företagsprofiler, för att kunna interagera bättre med sina kunder och knyta dem närmare varumärket. Genom sina Pages-profiler har företagen bland annat initierat videochatter via Hangouts, delat foton och vidoefilmer samt uppdaterat sina kunder på senaste nytt.


Några av de mindre företag som anslutit sig har anammat möjligheterna med Google+ lite mer ingående än andra. På Googles egen blogg för småföretagare: http://googlesmb.blogspot.com/ samt på Google+-sidan, postas sedan ett par veckor tillbaka ett antal inspirationscase, som visar hur man som litet företag kan dra nytta av Google+ och Google+ Pages. Här: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=BQ6Bti8T4vM kan du kolla in det första inspirationsföretaget, Best Made Company, som tillverkar handgjorda verktyg för seriöst friluftsliv.För att sätta upp din egen företagssida i Google+, följ trestegsraketen nedan. För inspiration och idéer kring hur du kan ta nästa steg, hämta inspiration från Best Made Company och de andra småföretagarna som alltså kommer att poppa upp på Googles småföretagarblogg framöver.

1. Välj en profilbild med omsorg. Profilbilden är det första dina kunder kommer att se, så se till att den är representativ för ditt företag.
2. Lägg till ytterligare fem ”scrapbook-foton”, fyll i all nödvändig information under ”About/Om” och infoga samtliga länkar som leder till ditt företag på webben (hemsida, blogg, ev andra sociala medie-kanaler). De här stegen lägger grunden för förmedling av dina företagsberättelser.
3. Sätt en ton för din kommunikation och följ den. Bestäm dig alltså för ett sätt att ”prata” genom dina inlägg, så att du ger en tydlig bild av vilka ni är.


Vill du dela med dig av dina egna erfarenheter från Google+? Lägg till Google+ Business Page i dina cirklar och tagga inläggen med #mybusinessstory.

Tre svenska företag med Google+ Pages:
H&M
Feber
SAS

måndag 20 februari 2012

Effektiv reklam

De flesta företag, i synnerhet nystartade, ställs inför frågan hur de skall göra med reklam. Hur mycket är en "dyr" annonssatsning i köpta kanaler värd, jämfört med en satsning som följer den senaste trenden, där reklam tangerar/flyter ihop med pr och allting görs "gratis" via den egna hemsidan eller sociala medier. Varför skall vi satsa på reklam överhuvudtaget?

Erik Modig doktorerar i reklameffektivitet på Handelshögskolan i Stockholm.

- Det viktigaste är att tänka ut och specificera tydliga mål för vad man vill uppnå med sin reklamsatsning. Även om många förknippar reklam med övertalning, är det vanligaste målet helt enkelt att introducera en ny produkt, ett varumärke eller en tjänst till en målgrupp. Devisen "syns man inte, finns man inte" är drivkraften bakom de flesta reklamkampanjer. För att öka försäljningen måste kunderna veta om att man finns. Reklam är det mest effektiva sättet att nå nya kunder. Först när kunderna vet om att man finns kan man ta nästa steg och finslipa reklamen att i högre utsträckning handla om övertalning.


Erik framhåller att det finns massvis med olika mått och mål, vissa framtagna av forskare, andra av olika typer av kommunikationsbyråer. I huvudsak går dock samtliga att dela in i fyra olika huvudfunktioner:

1. Kännedom - att kunder känner till oss
2. Synlighet - att kunder tänker på oss
3. Preferens - att kunder väljer oss före konkurrenter
4. Beteende - att kunder köper vår tjänst/produkt

Syftar reklamen till kännedom och synlighet bör man lägga stor vikt på utformningen - den här typen av reklam måste synas och läggas märke till. Här pratar vi om kreativa lösningar och kampanjer som får målgruppen att reagera på mer än bara pris eller själva produkten i sig. Varje år belönar reklambranschen den kampanj som har den mest kreativa lösningen, genom branschpriset Guldägget.

- Kreativitet leder ofta till ett mer effektivt resultat. Det är dock viktigt att aldrig förlora fokus på målet: att förmedla produkten eller varumärket. Det finns kreativa kampanjer som helt missat att lyfta fram varumärket. Då riskerar man att förlora hela syftet att skapa kännedom och synlighet.


För att få kunderna att faktiskt välja just din produkt eller tjänst före en annan - på branschspråk “att skapa preferens” - är Eriks råd enkelhet.

- Låt “keep it simple” vara ledord. Generellt ägnar konsumenterna varje enskild reklam väldigt lite tid. Går man då in i en alltför komplicerad argumentation är risken att man förlorar konsumentens uppmärksamhet och intresse hög. Mitt råd är att fokusera på en fördel.

För att säkerställa att konsumenterna sedan även köper produkten, kan man arbeta med olika typer av köpuppmaningar. De är inte avhängiga specifika kampanjer och/eller erbjudanden, utan går att applicera på en rad olika kampanjvariationer.

- Det viktigaste är att man inte bara fokuserar på en typ av reklam. För bästa resultat behöver man dels ha reklam som avser att väcka kännedom och intresse, men även reklam som uppmanar till köp. Täcker man inte in båda aspekter tenderar man att antingen bara ha hög kännedom och intresse eller - om man bara fokuserar på köpdrivande kampanjer - att varumärket urholkas helt.

torsdag 16 februari 2012

Pr-skolan del tre: Nyhetsgenerering

Tredje delan i vår lilla pr-skola borde kanske egentligen ha publicerats som del ett, eftersom den handlar om ren nyhetsgenerering. Men med kunskaperna från skola ett och två i bagaget, vet ni åtminstone nu hur ni ska paketera de nyheter som detta inlägg förhoppningsvis inspirerar till.

Pr-byrån Westander ger varje år ut Westanders pr-handbok, en grundläggande och pedagogisk dragning av några av pr-arbetets grundpluggar. Nu finns handböckerna även i digitaliserad form att hämta på byråns hemsida.

Pr-handboken presenterar bland annat tio tips rörande nyhetsgenerering. Fem av dem rör nyheter som redan finns i den egna verksamheten – ni sitter på mer smaskigt material än ni tror. Ytterligare fem lyfter möjligheten att skapa nyheter genom lika delar kreativitet och framförhållning. Nedan några av 2011 års mest relevanta tips i något komprimerad, reviderad form.

TIPS PÅ NYHETER SOM NI REDAN HAR:
1. Statistik
Statistik ger intryck av objektivitet och trovärdighet. Det företag/instans som presenterar siffrorna ges dessutom medialt tolkningsföreträde.


2. Ekonomiska resultat
Börsnoterade bolagsresultat är en självklar del av affärspressens redaktionella innehåll. Men även utan att vara börsnoterade kan era resultat vara av stort intresse. Komplettera de statiska resultaten med ett uttalande från er vd, där han eller hon kommenterar den gångna perioden samt ger en framtidsvision/-prognos.

3. Nyanställningar eller ny styrelse
Många branschtidningar har små vinjetter som kort presenterar folk som lämnat, bytt eller börjat nytt jobb. Kolla upp om någon av de mediekanaler som kan vara intressanta för er har något liknande. Högre positioner som vd och/eller andra chefsposter är naturligtvis av störst intresse.

4. Andra företagsnyheter
Har ni fått in en ny, större kund? Har ni knutit samarbetsavtal? Nått nya framgångar, dragit igång utomlands- eller nya produktsatsningar eller kört igång en spännande marknadsföringskampanj? För rätt media kan det vara just den nyhet de letar efter.

TIPS PÅ NYHETER SOM NI KAN SKAPA:
1. Utmärkelser
Har ni vunnit något lokalt/nationellt pris eller tagit emot en företagsrelaterad utmärkelse? Låt media veta!

2. Egna undersökningar
Färska undersökningsresultat får det att vattnas i munnen på de flesta redaktörer. Kanske kan ni utveckla några/något av de resultat som framkommer till en debattartikel?


3. Opinionsundersökningar
Skicka ut en fråga via Sifo, TNS, Novus Opinion eller något annat undersökningsföretag. Koppla frågan till er verksamhet samt till en aktuell samhällsfråga. Återkom med en årlig uppdatering kring hur resultatet ändras år från år.

Använd er kreativitet och skapa er egen lilla nyhetsredaktion som förser media med nyheter. Tänk er att ni sitter vid frukostbordet med tidningen uppslagen framför er. Vad läser ni? Vad vill ni läsa? Vilka nyheter kan ni haka på? Det är bara att köra.

Tre steg mot välmående och framgång

Shawn Achor, som vi lärde känna genom TED Talks för några dagar sedan (Framgång föder inte lycka- lycka föder framgång), skriver i Harvard Business Review (jan-feb 2012) en artikel i ämnet lycka föder framgång. Som vi kort beskrev i vårt tidigare inlägg, arbetar Achor med att få bort vår föreställning om att framgång föder lycka: ”Bara jag blir befordrad kommer jag att bli lycklig” eller ”När jag väl har nått mina säljmål kommer allt att kännas så mycket bättre”. För faktum är – som ni säkert redan tänkt på både en och tre gånger – att så fort man har nått sina yrkesmässiga mål sätter man snart nya, högre mål. Den där känslan av lycka och välmående som man så innerligt söker flyttas fram och fram och fram, gång på gång på gång.

Shawn Achor

De människor som utvecklar ett grundläggande, positivt mind-set, presterar däremot bättre i utmanande situationer. Achor kallar detta ”the happiness advantage” – när hjärnan är positiv förbättras de affärsmässiga resultaten. Achor är inte ensam i forskarvärlden att ha kommit fram till detta, ett flertal studier stödjer hans tes. Det finns alltså goda skäl att ta till sig av hans lärdomar.

Att träna hjärnan mot positivt tänkande är inte så annorlunda från att träna musklerna på gymmet. Ny forskning visar att visar att så fort du utsätter dig för nya vanor eller tankemönster, startar du om och aktiverar hjärnsystemet.

Achor hade vintern 2008 (starten på finanskrisen) i uppdrag att försöka påverka anställda vid revisionsföretaget KPMG i NYC att bli mer positiva. Onekligen en utmaning. De fick i uppdrag att välja en av de fem punkterna nedan, som alla har med positivt tänkande att göra:

1. Skriva ner tre saker de var tacksamma över
2. Skriva ner ett positivt meddelande till någon i deras sociala nätverk
3. Meditera vid skrivbordet i två minuter
4. Träna (fysiskt) i tio minuter
5. Under två minuter beskriva (i text) sin mest meningsfulla upplevelse under det senaste dygnet


I tre veckor utförde deltagarna dagligen sin uppgift. Efter bara någon vecka var testgruppens resultat för positivt tänkande (engagemang i arbetsuppgifter, depressiva nivåer etc.), högre än medarbetare utanför gruppen. Flera månader efter att testet avslutats var deltagarna i testgruppen avsevärt mer välmående än de medarbetare som inte deltagit, allt genom en enkel aktivitet på max tio minuter/dag

Av de fem punkterna ovan, visade det sig att interaktion med personer i ens sociala nätverk skapade mest lyckosamt resultat. Starkt socialt stöd visade sig bland sänka blodtryck och stressnivåer. Men testet visade inte bara psykiska resultat. De som kände sig mer positiva, välmående och lyckliga, presterade också bättre i diverse arbetsrelaterade uppgifter. Resultaten var särskilt påtagliga bland de testdeltagare som haft i uppgift att hjälpa och stötta andra. På nitty gritty-nivå kunde en sådan handling innebära någonting så litet som att titta upp och le mot människor i sociala situationer.


Ett annat resultat som kom fram var att stress inte bara är dåligt. Positiv stress är inte humbug, det existerar och det är rent av en oundviklig och viktig del av arbetet. Nästa gång du upplever en stressad situation, testa den här övningen:

- Gör en lista över de saker/situationer som stressar dig.
- Placera punkterna i två grupper, de du kan kontrollera (arbetsprojekt etc.) och de du inte kan kontrollera (huslån, aktiekurser etc.).
- Välj en av punkterna i ”kan kontrollera”-gruppen och kom på en konkret handling som skulle kunna hjälpa dig att reducera stresstyngden.

Genom att vända den psykiska ångesten till en konkret handling tvingar du tillbaka hjärnan in i ett mer positivt – och produktivt – mind-set.

Att påverka ditt eget välmående förbättrar alltså dina möjligheter att prestera bättre. Bara genom att utveckla nya vanor, stötta och hjälpa dina medarbetere/medmänniskor, samt att tänka mer positivt i stressade situationer, kommer du att ta dig en bra bit närmare målet.

Bild 2

tisdag 14 februari 2012

Samarbeta effektivt med onlineverktyg

Effektivisering, förenkling, smidighet... Gemensamt för alla företagare är att hitta kostnadsfria verktyg för just detta: att kunna arbeta mer effektivt, förenkla krångliga processer, känna att flödet rör sig framåt. Det finns naturligtvis ett stort antal vägar att gå och områden att fokusera på. Smidigare mötesbokning, online-baserad kommunikation och enklare dokumentdelning är några av dem.

Maria Hedberg arbetar på företaget Floffry, ett företag som hjälper organisationer och verksamheter att utveckla sina webbplatser till sociala mötesrum och funktionella communities. Maria ger här sina bästa tips för hur man som företagare kan underlätta kommunikationen både internt eller externt.

Maria Hedberg

1. Mötesbokning med flera inblandade parter kan leda till evighetslånga mailkonversationer och e-posttrådar som aldrig tycks ta slut. Ta hjälp av onlineverktyget Doodle, ett gratisverktyg där mötesbokaren - utan att behöva sätta upp ett konto - kan lägga upp ett antal tider som dina kollegor kan välja att skriva upp sig på. Ett schema skapas och den tid som har flest kryss vinner. Var dock noggrann med att sätta en tidsgräns för osa, så att inte allt för många preliminära tider bokas i din kalender.


2. E-post i all ära, men ibland kan även mailkonversationer dra ut på tiden. För snabbare respons från kollegor, testa chatt. Googles chattverktyg Google Hangouts (video) och Google Talk (text) är en uppdaterad form av chatt, lämpad för omedelbar kommunikation. Onekligen mer effektivt för snabba beslut än e-post. Du ser enkelt när en kollega är online och kan snabbt stämma av det som behöver avhandlas - forumet är byggt för snabbhet. Skapa förutsättningar på din arbetsplats genom att samla dina kollegor och diskutera vilka verktyg som skulle kunna vara lämpliga för att snabba på internkommunikationen och minska därigenom belastningen i inkorgen.


3. Brukar du och dina kollegor skriva eller skapa presentationer? Diskutera och skriv materialet tillsammans direkt online. Håll kontakt med varandra via Google Hangouts och använd ett gratis officepaketet online, exempelvis Google Docs, att skriva i under ert möte. I Google Docs kan flera användare arbeta samtidigt för att skriva text, lägga till bilder, arbeta med kalkylblad och skapa presentationer. Gruppen delar och arbetar i samma dokument och samtliga gruppmedlemmar kan följa uppdateringarna i realtid. Dokumenten sparas automatiskt och kan nås direkt via en e-postad länk. Tjänsten fungerar oavsett mailplattform, den som öppnar dokumentet behöver alltså inte nödvändigtvis ha ett Googlekonto.


4. Färdig med dokumentet? Gör det tillgängligt för fler utan att behöva skicka mail efter mail med nya versioner. Dropbox är en gratis tjänst för att spara och lagra material för dig själv, samarbete med kollegor eller externa parter. Det kan även användas för att distribuera färdiga dokument till kollegor eller kunder online. Du sparar dina dokument i en mapp som är kopplad till din Dropbox online och skickar sedan en länk. Genom att använda tjänsten är ditt dokument ständigt aktuellt och du behöver inte oroa dig för att fel version har hamnat hos slutanvändaren. Du väljer själv vilka mappar som du vill dela och vilka du vill hålla för dig själv. Har du flera datorer kan du alltså komma åt dina filer utan att behöva spara ner dem på usb-minne eller skicka dem via mail. Uppkoppling är det enda som behövs för att ständigt kunna komma åt alla dina dokument.

måndag 13 februari 2012

Smallbiz bokinspiration

Informativa sajten www.smallbiztrends.com har ett antal skribenter som på något sätt arbetar med eller inom mindre företagsorganisationer. Med frekventa uppdateringar kring globalt småföretagande strösslar de sina läsare med de senaste trenderna, användbara tips och idéer, marknadsföringsnyheter, expertutlåtanden och mycket annat.

Skribenten Susan Payton arbetar med årligt återkommande Small Business Book Award, där småföretagare själva nominerar och röstar fram boknyheter som på något sätt berör småföretagande. Den 16 februari är det dags för vinnaren att utses. Payton delar här med sig av tre av de nominerade boktitlarna, böcker som hon själv är glad att hon fått upp ögonen för.

Susan Paytons tre tävlingsfavoriter:

1. The Cheese Mall
Bernie Tracey skriver om mössen Millie och Matthew som bestämmer sig för att starta upp ett företag. Deras erfarenheter länkas ihop genom en blogg, en Facebooksida och ett Twitter-konto, varigenom de lär ut konkreta, användbara och okonstlade marknadsföringstips. En lättsmält bok som ger en bra grund för framtida marknadsföringssatsningar. Boken plöjs på drygt en, mycket välutnyttjad, timma.


2. ...and death came third!
Andy Lopata och Peter Roper har skrivit sin bok …and death came third! utifrån en undersökning som kartlagt våra största rädslor. Att gå in i ett rum fullt med okända människor samt att tala inför folk kommer på andra respektive första plats över våra mest skräckfyllda föreställningar. Först på tredje plats dyker döden upp. Boken syftar till att hjälpa läsarna komma över rädsla nr. ett och två, genom nätverksguidning och övningar i att tala inför folk.


3. Shifting the Monkey: The Art of Protecting Good People From Liars, Criers, and Other Slackers
Todd Whitaker skriver om vikten av att som företagsledare fokusera på de medarbetare som gör ett bra jobb snarare än de som stjäl energi genom klagomål och dåligt inflytande. En upplyftande och inspirerande bok för ledare som tenderar att fokusera för mycket på problemskapande medarbetare.


Glöm inte att kika in den 16 februari för ytterligare tips och vinnarboksuppdatering: http://bookawards.smallbiztrends.com/.

torsdag 9 februari 2012

Framgång föder inte lycka - lycka föder framgång!

Shawn Achor grundade, efter nästan tio som forskare inom psykologi vid Harvad University, företaget Good Think Inc., som arbetar med positiv psykologi inom organisationer. Genom att bana väg för mer positiva tankemönster och sinnestillstånd hos de anställda, leder de företagen mot större framgång. Under sin forskningsperiod fann Shawn en stark koppling mellan lycka och framgång. Det traditionella "framgång leder till lycka"-konceptet kastades om och ersattes av "lycka leder till framgång". Målet med Good Think Inc's verksamhet är att höja vad Shawn i sin forskning kallar för "Positive IntelligenceTM" - din hjärnas förmåga att skapa en bild av verkligheten, där framgång och lycka är fullt möjligt.

Här en kort inspirationsföreläsning från TEDxBloomington, där Shawn argumenterar för att lycka inspirerar till produktivitet och därigenom leder till framgång.

The Happy Secret to Better Work


onsdag 8 februari 2012

Bli en stjärna på pressmeddelanden – del två

För ett par veckor sedan publicerade vi första delen i vår grundläggande pr-skola. Helena Skarle från Wenderfalck och Erik Yström från Sony Ericsson gav då sina bästa tips för hur man skriver ett bra pressmeddelande. I del två går vi kort igenom hur du, efter att du ha skapat ditt pressmeddelande, bär dig åt för att distribuera detta på bästa sätt.


1. Läs igenom din text både en och tre gånger så att du är säker på att inga stavfel stör budskapet.
2. Skriv ”Pressmeddelande” och dagens datum i övre vänstra hörnet samt en bild på företagets logga.
3. Infoga namn och titel på lämplig kontaktperson (du eller någon annan på företaget) + e-postadress och telefonnummer.
4. Längst ner på pressmeddelandet, skriv en kort beskrivning av företaget. Det gör att journalisten snabbt får koll på vad ditt företag gör.
5. Klistra in en version av pressmeddelandet direkt i mailet.
6. Bifoga gärna en bild som illustrerar din nyhet på ett bra sätt. Använd små tumnaglar för snabb överblick och möjlighet att länka direkt till bildfilen.
7. Kolla upp vilka medier som är mest relevanta för din nyhet. Samla mailadresser till redaktionschefen eller den journalist som bevakar just ditt område. Sammanställ adresserna i ett excel-ark, så att du enkelt kan återanvända dem vid ett senare tillfälle.
8. Om du har en nyhet som är relevant för en mängd tidningar, klistra in alla relevanta mailadresser i ”Hemlig (dold) kopia”-fältet. Skriv din egen adress i ”Till”-fältet.
9. Har du bara hittat några få medier/journalister som är intressanta? Skicka separata mail till var och en och inled mailet med en personligare hälsning.
10. Skicka ut pressmeddelandet på morgonen. Gärna innan kl 9.00 då de flesta redaktionsmötena hålls.
11. Vill du vara säker på att mailet kommit fram, ring den/de viktigaste journalisten/-erna och hör efter om de läst ditt meddelande. Om de inte tagit emot ditt mail – be att kort få förklara vad nyheten gäller och fråga om det kan vara intressant att du skickar igen.


En alternativ väg att gå är att skapa ett konto på en tjänst som Newsdesk. Där får du hjälp med vilka journalister som finns inom ditt fält, nödvändig information och distribution. Det finns olika konton, både betal- och gratiskonton, att ansluta sig till: http://get.mynewsdesk.com/sv

Vi har i ett tidigare inlägg pratat om hur företag kan dra nytta av Google+ genom Google+ Pages. Vad du också kan göra, är att leta upp relevanta journalister på Google+ och samla dem i särskilda journalistcirklar. När du ansluter dig till Google+ får du instruktioner om hur du går tillväga för att skapa olika cirklar. Du kan sedan dela pressmeddelandet med de journalister du lagt till.

Nu behärskar du grunderna för pressmeddelandedistribution. I ett kommande inlägg går vi igenom några fler icke-traditionella distributionsvägar som du kan inspireras av, för fler sätt att nå ut med dina företagsnyheter.

Lycka till!

Bild 1
Bild 2tisdag 7 februari 2012

Att synas med digitala visitkort

Digitala QR-koder blir allt mer populära. Små, vita fyrkanter med svarta symbolmönster som den senaste tiden plötsligt dykt upp lite här och var: i hörnen av annonser på stan, i tidningar, på flyers... Så märkliga till utseendet att de kan skrämma slag på vilken okunnig lekman som helst. Och faktum är att det är ganska få som vet vad man egentligen ska ha dem till, men – vad figurerna än ger sken av – det är faktiskt inte så krångligt som man kan tro.

- En QR-kod är en digital informationsbärare som läses av och ser ut på ungefär samma sätt som en streckkod. Men istället för att, som streckkoderna, bara bestå av siffror kan den lagra över 4000 tecken, förklarar Thomas Gårdängen, VD på appföretaget Crunchfish.


QR-koder har funnits i över tio år men har nyligen fått ett rejält uppsving. De används numera inte bara på webben utan blir allt vanligare i exempelvis reklamkampanjer.

- De senaste årens ökning av smartphones har gjort att kodens popularitet ökat markant, eftersom i princip alla nu kan läsa av dem med hjälp av nedladdade appar, säger Thomas.

Som företagare kan man dra nytta av QR-koder genom att lägga in information som ett företagsnamn, en hemsida eller en kort presentation. QR-koden fungerar då som ett slags digitalt visitkort.

- Digitaliseringen har tillåtit en mer effektiv informationshantering, där vi snabbt kan scanna in informationen utan att behöva knappa in den. Som näringsidkare kan man med hjälp av koden även snabbt märka upp saker och få information om varorna.

Thomas Gårdängen
Fotograf Anton Aldervinge

Alla som har en smartphone kan med hjälp av olika appar läsa av koderna genom telefonen. Nedan en snabbguide till några relevanta appar som du kan ladda ner till din smartphone.

Appar för Android:
QR Droid:
https://market.android.com/details?id=la.droid.qr

QR Barcode Scanner:
https://market.android.com/detailsid=appinventor.ai_progetto2003.SCAN&feature=related_apps

Scanner PRO:
https://market.android.com/details?id=appinventor.ai_progetto2003.SCANNER&feature=related_apps#?t=W251bGwsMSwxLDEwOSwiYXBwaW52ZW50b3IuYWlfcHJvZ2V0dG8yMDAzLlNDQU5ORVIiXQ..

Appar för iPhone:
QR scanner:
http://itunes.apple.com/us/app/qr-scanner/id377643590?mt=8

QR Reader for iPhone:
http://itunes.apple.com/us/app/qr-reader-for-iphone/id368494609?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Quick Svan Pro – QR and Barcode scanner:
http://itunes.apple.com/us/app/quick-scan-pro-qr-barcode/id447752317?mt=8&ign-mpt=uo%3D2

Känns det övermäktigt att själv söka igenom app-djungeln och ta beslut om vilken app du ska välja? IDG ger en pedagogisk genomgång för hur du hittar den bästa appen för just din telefon: http://smartaremobil.idg.se/2.14476/1.368642/sa-fungerar-qr-koder

fredag 3 februari 2012

Fredrik Lyreskog: Sluta fumla - skriv som en copywriter!

Hur kan du nå ut och påverka din publik med ditt skrivande? Skriver du som en amatör eller som ett proffs? Lär dig tre enkla knep som kommer att förbättra ditt skrivande och hjälpa dig att beröra din publik.

Amatörer skriver för sakens skull. Även om det kan skapa stora mängder innehåll och ge personlig njutning, kommer det inte att hjälpa dig förbättra företagets framtidsutsikter eller få din publik att utföra en handling.

Så - vad är målet med proffskrivande, och hur kan det förändra dina affärer? Professionella skribenter har alltid ett huvudmål i åtanke med allt de skriver. De vill beröra sin publik. Duktiga skribenter strävar efter att hjälpa sin publik genom att se med deras ögon och få dem att förändra sitt beteende.


De allra flesta kan få ihop en text inom ett givet ämne, men om du verkligen vill påverka genom ditt skrivande måste du lära dig att skriva för att konvertera. Det är hela skillnaden mellan att bara vara informativ och att vara övertygande.

1. Rätt målgrupp
Om du vill nå din målgrupp är det helt avgörande att du förstår dem, kan komma ur ditt eget perspektiv och skriva utifrån deras perspektiv. Ett vanligt sätt att identifiera sin målgrupp är att försöka fastslå saker som ålder, kön, stad, inkomstnivå, konsumtionsvanor, jobb, fritidsintressen, talanger, etc.

När man vet vem man pratar med är det lättare att skräddarsy budskap för att få den respons man önskar. Till exempel kommer ord som "revolutionär", "avancerad" eller "ny" med all säkerhet att tilltala 18-30-åringar, medan en målgrupp på 60-70 år förmodligen kan få närmast negativa reaktioner av samma glosor. De föredrar snarare ord som "bevisat", "säkert" och "prisvärt".

2. Rätt kontext
Med kontext menar jag den mediakanal som används för att förmedla ditt budskap, till exempel magasin, dagstidningar, böcker, radio- och TV-annonser, bloggar, adwords, pressmeddelanden etc. Hur och var du väljer att synas beror givetvis till stor del på din målgrupp.

Vi utsätts alla för stora mängder skriftlig kommunikation som vi väljer att bara skumma igenom eller helt ignorera. Exakt samma budskap skulle dock kunna fånga vår uppmärksamhet på ett helt annat sätt, om det presenterades på en plats som är tilltalande för oss. Placeringen kan göra oss mer benägna att läsa och ta in budskapet. Att skriva konverterande handlar om att nyttja den bästa platsen för ämnet och publiken. Det är inte alls säkert att det är din egen sajt, det kan lika gärna vara en branschblogg, en nättidning, ett nyhetsbrev eller kanske ett videoklipp på Youtube.


3. Rätt effekt
Det finns tre typer av effekter: veta, känna och göra. En “vetaeffekt” syftar till att ge läsarna ny information, eller gammal information arrangerad på ett nytt sätt, för att hjälpa dem att lära sig saker de inte visste förut. Vetaeffekten ska vidga deras perspektiv. En “känsloeffekt” strävar - som namnet antyder - efter att väcka starka känslor hos publiken, medan “göraeffekten” är utformad för att få en publik att ta till mycket specifika, omedelbara och konkreta åtgärder. Till exempel registrera sig eller köpa en produkt i en e-butik.

Amatörer försöker täcka in alla dessa tre effekter medan proffsen fokuserar på en. Hur vill du att människors liv ska förändras när de läser och tar till sig dina budskap? Vad vill du uppnå med budskapen? Vill du att de i första hand ska veta, känna eller göra något? Mitt råd är att plocka en av de tre effekterna och fokusera på den.

Lycka till!

Jag heter Fredrik Lyreskog och jobbar med content marketing. Vill du läsa fler artiklar som denna? Besök min blogg Wolber.se
Jag finns även på Twitter och Google+

Bild 1
Bild 2

torsdag 2 februari 2012

Navid Modiri: Entreprenörer - Lär av hiphoparna! Punkt 7

Så! Dags för Navids sjunde punkt. Kanske den mest fysiska hittills? Den utmanar i alla fall inte bara ditt mindset och din mentala inställning - det är även dags för lite body talk. Swag it är det nya swing it. Våga synas! Det kommer att göra dig gott.

7. Hur du går med en riktigt swag
Du kan identifiera en hiphopare enkelt genom gångstilen. Vi har tidigare analyserat hiphopares sätt att komma in i ett rum. Bara hur en hiphopare går och rör sig lämnar tillräckligt material till ytterligare en analys. Att gå rakt fram räcker inte för att göra ett oförglömligt intryck. Varje hiphopare har ett unikt sätt att gå. Det här kallas för ”swag”. Precis som en människas fingeravtryck är varje hiphopares swag unik och går egentligen inte att jämföra. Pimp limp är en sådan swag som länge varit populär, men det finns fler sätt att gå på för att få människor på gatan att vända på nacken.


Det kan handla om hur du svingar händerna eller håller huvudet, om huvudet är böjt lätt framåt eller om du låter det falla lite bakåt så att nästippen kommer upp lite i luften. Oavsett hur du tar dig fram, handlar det om att det är genomtänkt. Det finns en stark poäng i att gå fram och tillbaka och öva när du är hemma. Du kan göra det framför en spegel eller spela in dig själv medan du går. Många menar att en swag är en naturbegåvning, vilket såklart kan stämma i många fall. Men det finns också de som har bemästrat ett svängigt sätt att gå på genom hård träning.

Som entreprenör är det otroligt viktigt vad du gör för intryck på andra människor. Det är inte det som ska styra din passion, men det kan ge dig många fördelar. Människor lägger helt enkelt märke till dig när du sticker ut med sin speciella swag ur den grå folkmassan på gatan.

Bild