tisdag 7 augusti 2012

Uppstartsföretagets största misstag

I inlägget nedan rådde vi dig att inte nedprioritera de digitala uppdateringarna nu så här i början av höstsäsongen. Dagens rådgivning riktar sig mer specifikt mot entreprenörer och nystartade företag. Det finns ett par saker som en entreprenör aldrig missar, som att skriva en affärsplan, välja ett företagsnamn eller se till att det finns tillräcklig finansiering. Vad många dock missar att lägga krut på i ett tidigt skede, är att dra igång sälj.

Forskare vid Babson College i Massachusetts, har intervjuat 120 uppstartsföretag runt om i världen, med fokus på frågorna 1) Hur, när och varför genomförde ni ert första sälj, samt 2) Om ni tittar tillbaka på processen, vad skulle ni ha gjort annorlunda idag om det var idag?


Den största gemensamma insikten bland de tillfrågade företagen var önskan om att de hade fokuserat på sälj avsevärt tidigare. All den tid och de resurser som satsades på utformning av affärsplan och produktutveckling hade med fördel kunnat läggas på försäljning och därmed bidragit till en bättre förståelse för kundernas behov.

Många lockades också av att sälja till första bästa kund som visade intresse. Även detta ledde till en senare insikt och önskan om en mer genomtänkt uppstartsstrategi. Företagen var rörande överens om att man om möjligt ska försöka se förbi det första brinnande behovet av att få in pengar i företaget, och noga tänka igenom vad kundrelationen skulle kunna leda till i ett längre perspektiv, för att driva framtida försäljning.

Ytterligare ett råd som framkom var att inte falla för frestelsen att dra igång omfattande realisationer alltför tidigt. Det kan leda till negativa mönster, där kunderna vänjer sig vid orimligt låga priser och företaget får lida av skadad likviditet. Många hade också gjort misstaget att erbjuda utvalda kunder rabatt, vilket i några olyckliga fall lett till misstro och lojalitetsproblem.


Forskarnas starkaste slutsats efter studien är att alla företag, oberoende av bransch, är starkt beroende av sälj. Rådet de ger är att både tänka på och aktivt arbeta för sälj från dag ett. Istället för att lägga timma efter timma på en fantastisk affärsplan eller en strålande produktidé, bör du ta dig ut på marknaden och sälja. Det bästa sättet att få relevant feedback för om din idé håller eller inte, är att komma i kontakt med dina långsiktiga konsumenter. Bara de kan ge dig ett ärligt svar.

Bild 1: Flickr/insideview

Bild 2: Flickr/antwerpenR

1 kommentar: