torsdag 29 mars 2012

Samarbeta med dina konsumenter

Hur skapar man en interaktiv kundrelation? Karina Töndevold, forskare inom konsumentmarknadsföring på Handelshögskolan i Stockholm, berättar om de bästa sätten att inkludera kunderna i skapandeprocessen av en tjänst eller produkt.

Co-creation innebär att skapa värde tillsammans, så att både kund och företag får ut någonting av samarbetet. Kan det finnas någon risk med detta? Nej, egentligen inte, det är större risk att inte göra det, menar Karina.

Ett sätt att genomföra co-creation är att ge makt till sina konsumenter, till exempel låta dem komma med förslag på nya produkter/utveckling och sedan rösta på sina favoritförslag. Viktigt att fundera på är när och i vilken utsträckning man ska ta in konsumenterna. Är det för att komma på nya idéer, rösta på befintliga eller för att ta fram nya produkter eller tjänster? Och i vilket skede bör de inkluderas?


Co-creation är ett fördelaktigt arbetssätt för små företag som inte har samma självklara led i sin organisation som stora företag. Internet är en av huvudnycklarna för framgångsrika samarbeten, eftersom man där, inom olika former av online communities, kan inkludera kunderna i att tycka, tänka och dela med sig av sina åsikter.

Karina hävdar som sagt att det finns större risker med att inte inkludera co-creation i företagets utveckling än att göra det, men betonar ändå att man bör vara medveten om och ha respekt för vad man ger sig in i. Startar man ett samarbete är det superviktigt att löpa linan ut. Frågar man konsumenter om råd måste man också vara beredd att slutföra de projekt som initieras. Att låta bli att återkomma till konsumenterna kan i värsta fall få dem att känna sig utnyttjade, vilket kan slå tillbaka negativt mot företaget. Det är viktigt att ha stor respekt för kunderna och visa att man verkligen lyssnar på dem.


Ett bra exempel på lyckad co-creation är när Lego skulle utveckla sin nya version av den redan framgångsrika produkten Mindstorms. Fyra frivilliga leadusers (riktigt skickliga legobyggare) fick kvala in för vara med och skapa en uppgraderad version. De fick betalt i form av Lego och prototyper av produkten. Konsumenterna bekostade till och med själva sina flygbiljetter för att komma till huvudkontoret i Danmark. Värdet för dem var att få en inblick i själva kärnan av företaget och vara med i tillverkningen av produkten. Lego lyckades genom projektet att skapa ordentligt buzz och fick samtidigt uppgraderat sin produkt helt enligt de mest lojala kundernas egna idéer. Onekligen en win-win situation.

PRODUKTUTVECKLING INOM CO-CREATION - BEGREPPSFÖRKLARING
Co-creation är i grund och botten en tjänst när kunder skapar värde till ett företag. Karina Töndevold berättar om olika sätt som företag kan ta med sig kunderna i sin produktutveckling.

Empower konsumeter
Ge makt till konsumenterna - ett sätt att skapa något tillsammans. Fundera på när och på vilket sätt kunderna inkluderas i processen. Företaget måste ha stor respekt för sina konsumenter när de ska skapa någonting tillsammans.

Säljande marknadsföring
Engagera konsumenterna för att sedan ge någonting tillbaka. Bäddar för konsumtion, eftersom man engagerar konsumenten i en längre kampanj som ofta går i flera steg. Kan leda till att man får en story knuten till den nya produkten.

Crowdsourcing
Handlar om att fråga ett mycket stort antal människor om råd och sammanfatta deras åsikter i ett resultat. Har tack vare internet blivit ett särskilt effektivt hjälpmedel.

Leadusers
Leadusers - lojala och frekventa kunder som skapar buzz och word of mouth (se nedan). Används ofta inom sportens värld. Talanger inom vissa sporter kan i vissa processer upptäcka nya behov som befintliga produkter inte kan tillgodose. Det leder då till nya innovationer och produktutveckling. Leadusers utvecklar ofta för sin egen skull, för att möta sina egna behov. Ofta trendsetters. Utmaningen är att hitta dem och få dem att vilja samarbeta med företaget.

Word of Mouth
Word of Mouth (WoM) handlar om att få kunderna att prata om och rekommendera företagets produkter. Kommer ofta från att ett företag bygger upp någon form av spänning, någonting som är så anmärkningsvärt att du måste prata om det för att förstå dig på det. Visar att det ibland kan vara bra att sticka ut.

Risker
Största risken med att involvera konsumenten är om det inte blir något resultat. Man riskerar då att bränna sina konsumenters förtroende. Sätt gärna upp en community och fråga vad de tycker och tänker om resultatet, men följ upp! Tänk igenom hela processen i ett tidigt skede. Många vill få sin åsikt hörsammad och ställer gärna upp i såväl marknadsundersökningar som fokusgrupper. Men det är bara kul så länge någon lyssnar och det blir ett faktiskt resultat.

Bild 1: Flickr/qisur
Bild 2: Flickr/puuikibeach

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar