torsdag 17 maj 2012

Marknadsför er tillsammans

I de allra flesta fall går reklam ut på att vinna kunder från konkurrenterna. Reklamen fungerar som ett argument för varför kunderna skall välja just ditt varumärke. Målet är att påverka kundernas utvärdering och beteende. Ibland finns det dock en vits med att ifrågasätta denna rådande logik och istället ingå en så kallad reklamallians. Tillsammans med ett eller flera andra företag - som antingen är direkta konkurrenter eller kompletterar din egen produkt - skapar ni en gemensam reklamkampanj. Genom att belysa värdet av två komplement kan ni öka försäljningen för båda varumärkena. Ett känt exempel är Icas reklamkampanj, som syftar till att både lyfta fram butiken och de varumärken som butiken säljer.


Ett annat syfte kan vara att tillsammans lyfta en fråga som berör konkurrenter på en gemensam marknad. Ett aktuellt exempel är mobiloperatörerna Tre, Telenor, Telia och Tele2, som har gått samman i en gemensam kampanj för att lansera mobiltelefonen som ett betalningsmedel.


Samtidigt som kunderna ägnar mer uppmärksamhet åt kampanjer med fler avsändare, finns även fördelen med delade reklamkostnader.

Fundera på vilket/vilka varumärken som du skulle kunna ingå en reklamallians med. Finns det någon kompletterande produkt som kan marknadsföras tillsammans med ditt erbjudande? Eller känner du till en konkurrent som står inför samma problem som du? Kanske kan ni arbeta fram en lösning gemensamt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar