måndag 21 maj 2012

Värdera era värderingar

Mia Hultman är författare, föreläsare och värderingsexpert. I drygt 20 år har hon arbetat med kommunikation, värdegrunder och förändringsprocesser. Genom att föra ut sitt budskap till företag och organisationer skapar hon förståelse för vikten av värderingar och positiva möjligheter till förändring.

Vi träffade Mia för att få reda på varför värderingar är så viktigt för företag. Vi ägnar två inlägg åt detta, ett första lite mer teoretiskt och ett andra med mer praktiska tips.


På vilket sätt styr värderingar företag generellt?
- Värderingarna styr oss ständig, det är de som styr alla våra handlingar. Många företag tar fram ett antal värdeord som ska genomsyra verksamheten. Men det är handlingarna och inte orden som skapar de värderingar som styr. Värdeorden ska vara en guide i vardagen, inte vackra ord på hemsidor, i broschyrer eller på tavlor i receptionen.

För att få värderingar att fungera måste man våga beskriva dem i beteenden. En verksamhet som har sina strategier, mål och policies på plats, behöver värderingar som samverkar. Det får i sin tur medarbetare och ledare att agera på ett sätt som bekräftar strukturen – man kan säga att värderingarna blåser liv i strukturerna. Med tydliga värderingar och en uttalad vision blir resan både enklare och snabbare. Om en verksamhet till exempel har ordet tillgänglighet som värdeord, borde vi som kunder inte gång på gång behöva sitta i telefonkö.

Är det vanligt att man som företag missar att ta hänsyn/tänka på de grundläggande värderingarna?
- Det är väldigt vanligt att man inte tar värderingarnas kraft på allvar. Har en förändring kört i diket eller gått i stå letar man ofta efter orsaken i resursbrist, för snäva ekonomiska ramar eller oengagemang. Svaret finns dock ofta mitt framför näsan, i att värderingarna inte stärker de nya förändringarna.

I en detaljhandel där man under alla år har mätt sin arbetsinsats i hur mycket varor man fyllt på i hyllorna, säger värderingarna att jag är en duktig arbetare om jag kavlar upp ärmarna och kör på. Men så plötsligt sätts nya mål och verksamheten ska prioritera kundmötet. Medarbetarna sänds på serviceutbildningar, men kunderna känner sig fortfarande inte sedda eller mötta. Det beror troligtvis inte på brist på insatser. Orsaken till att beteendet inte ändrats är att värderingarna (som styr mitt handlande) säger mig att vara duktig på jobbet betyder att jag plockar varor. Att arbeta är inte lika med att prata med en kund.


Vad händer med företag som inte är värderingsstyrda?
- Värderingarna finns där vare sig vi vill eller inte, men om vi inte tydliggör dem hamnar de lätt i obalans. De blir då ett hinder för utveckling av såväl verksamheten som individerna som arbetar där, vilket i förlängningen kan leda till en ”värderingsstörd” verksamhet. Hur märker man det i vardagen? Jo, genom att medarbetarna vittnar om förvirring och osäkerhet. Drivkraften och självförtroendet är som bortblåst.

Likgiltighet och inkonsekvent agerande är andra vanliga beteendekonsekvenser. Ena veckan har man en positiv hållning till mångfald för att i nästa vecka införa totalförbud. Några reagerar genom att ständigt klaga på allt utan att ha en rationell och genomtänkt ståndpunkt. Vardagen blir blir helt enkelt spretig och det tar längre tid att nå satta mål. Ledningsstrukturerna blir ord på ett papper och får ingen naturlig koppling till medarbetarnas handlingar i vardagen. Man har svårt att veta vad som är rätt eller fel.

Hur kan mindre företag arbeta med värderingar för att de ska bli en del av verksamheten?
- Mindre företag har ofta starka värderingar som styr i vardagen, men har inte löpt linan ut och visualiserat dem. Det beror på att ägare och ledning normalt är väldigt närvarande i vardagen, de går före och visar vägen i både beslut och handling. De säkerställer därmed att värderingarna lever varje dag och ögonblick. Om verksamheten växer är det dock viktigt att ha modet att identifiera värderingarna, så att nya medarbetare kan välja om de vill vara med. Så att de, när de börjar, vet hur de ska agera utifrån företagets unika värderingar.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar