torsdag 21 juni 2012

Kaffepaus - för framgångsrika företag

Vi svenskar är ett av världens mest kaffedrickande folk. Det avspeglar sig inte minst på våra arbetsplatser. Kaffepauserna avlöser ofta varandra och om tid inte finns för paus så återfinns i alla fall koppen där på skrivbordet. Visst är det gott och trevligt, men kan du känna ibland att kaffepauserna tar lite väl mycket tid från övriga arbetet? Släpp den tanken.De flesta använder den svarta drogen för att orka hålla uppe ögonlocken även under dagens segare timmar. Som småföretagare kan det onekligen bli många sådana timmar. Men en inte helt oansenlig summa av oss kaffe-adicts påpekar också gång efter annan att vi borde dra ner på vår kaffekonsumtion. Har du anställda kanske du själv ibland förbannar alla pauser och tidstjuvarköer till kaffemaskiner eller närliggande kaffehak. Nu har dock forskare från University of Queensland i Brisbane, Australien funnit resultat som kan få dig på andra tankar. Forskningen visar nämligen att två koppar kaffe om dagen kan göra dig och dina eventuella medarbetare både smartare och mer benägna till förändring.Genom att låta jämföra resultaten från en kaffedrickande och en icke-kaffedrickande grupp kunde forskarna påvisa att försökspersonerna som fick dricka kaffe hade en bättre förmåga att förstå resonemang och ta till sig information. Det gjorde dem även mer benägna att ta till sig andras åsikter och ändra sina egna. Optimala förutsättningar för framgångsrika möten alltså.

Så, inför nästa viktiga möte - se till att få i alla anställda en eller två koppar av det svarta guldet. Maximal effekt fås ca 40 minuter efter konsumtion, så en obligatorisk kafferast 40 minuter innan viktiga möten bör vara självskriven på alla framgångsrika företag. Dagens uppmaning till dig - småföretagare eller ej - blir alltså att gå ut i köket och sätta bryggaren på högvarv.

Bild 1: Flickr/Puuikibeach

Bild 2: Flickr/Kaakati

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar