måndag 11 juni 2012

Sju sätt att få dina kunder att älska dig, del 1

Inget är kanske så självklart som att det är viktigt att hela tiden försöka hitta nya kunder. Men än viktigare är att ta hand om de kunder som företaget redan har.

Nyckeln till att motverka att kunder byter företag/leverantör/produkt är att se till att de känner sig och upplever att de är önskade. Det handlar om att få dem att vilja stanna där de känner sig uppskattade. För att få kunder att älska dig måste du arbeta hårt. Här är tre tips (av sju) som visar hur du vinner dina kunders tillgivenhet och på sikt deras lojalitet:Förutsätt aldrig.
Du kanske tror att du vet vad kunderna vill ha. Men vad händer om du har fel? Den främsta orsaken till att nya företag misslyckas är att de försöker skapa en efterfrågan där det inte finns någon, alternativt bygger idéer kring oprövade marknader. Gör inte det misstaget. Testa och börja i liten skala och bygg din produkt, tjänst eller värde kring efterfrågan, behov och önskemål. Du kommer inte bara få en bättre förståelse för kundernas behov utan kommer även att kunna identifiera innovativa sätt att lösa problem och överträffa kundernas förväntningar.

Leverera alltid.
För att behålla kunderna måste du leverera i tid, varje gång. Om ett problem uppstår, informera din kund direkt. Förklara vad och hur du ska gå tillväga för att hantera det. Sedan följer du upp igen - och igen - för att säkerställa ett positivt resultat. Detta gäller även dina fakturor och all korrespondens. Skapa gärna ett system för att säkerställa att varje uppgift blir korrekt ifylld och alltid är levererad i tid.

Personifiera lojalitetsprogram.
För att säkerställa att du har ett fungerande lojalitetsprogram måste du planera, designa och genomföra det på ett systematiserat sätt. Samtidigt måste du visa värdet och ständigt få dina anställda att förstå värdet i det. Ta reda på vad enskilda kunder föredrar, vad de spenderar sina pengar på och vad de inte är lika förtjusta i. Det är dessa kunder som kommer att sprida ditt goda rykte vidare. Och vidare. Och vidare.

Bild: Flickr/br1dotcom

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar