torsdag 10 november 2011

Att leka sig till en bättre värld

- För Retoy är digital närvaro en självklarhet


När Soledad Piñero Misa grundade Retoy – lekmiljöer där barn lär sig om hållbarhet och barns rättigheter – var egen hemsida en självklarhet. Snart adderades även blogg och närvaro i sociala medier. Nu är förfrågningarna fler än de hinner med och den stundande expansionen ett angenämt måste.

Retoy skapades ur ett myller av visioner och en stark vilja att göra skillnad. Med idéer om samarbeten mellan ideell sektor och näringsliv samt en önskan att utveckla någonting konkret kring det relativt nya begreppet socialt entreprenörskap.

- Det kändes som att det pratades mycket men hände väldigt lite. Det tog ett tag innan jag själv greppade vad ett socialt företag var. Men successivt började jag förstå att det passade mig perfekt, säger Soledad Piñero Misa, Retoys grundare.

Soledad ville arbeta med att förbättra barns situation. Med bas i Sverige, men på ett sätt som skulle påverka och göra skillnad även utanför nationsgränserna. Utgångspunkten blev att skapa medvetenhet kring hållbarhet och barnkonventionen.

- Det vi behöver lägga mest krut på i vår del av världen är att ändra konsumtionsmönster. Medvetandegöra att våra handlingar även påverkar andra delar av världen.

Retoy består av leksaksbytarbazarer, lekytor och Retoy Lab. Under bazarerna går barnen själva igenom sina leksaker och funderar på vilka de inte längre leker med, vilka som kan ges bort eller bytas mot andra. Retoy Lab är ett mer pedagogiskt koncept där barn genom lek lär sig om sina egna rättigheter.

Hemsidan kom till som en självklar del i verksamhetsutvecklingen. Soledad engagerade en volontär som kunde sätta igång direkt, trots total brist på resurser.

- Finns man inte på nätet är det på något sätt som att man inte finns alls. När vi kontaktar potentiella samarbetspartners och leverantörer måste det finnas någonting att hänvisa till. Även om den inte var så bra i början var det bättre än att det inte fanns någon alls.

Retoy fick ganska snart stöd av Playing for Change, en del av Kinnevikskoncernen. Ett av kraven för samarbete var att Retoy skulle starta en blogg med minst tre inlägg per vecka.


- Det kändes jättejobbigt. Jag gillade inte att skriva och tyckte inte att jag hade tid. Men det har utvecklat sig till en helt fantastisk möjlighet. När jag skriver årsrapporter kan jag gå tillbaka till bloggen för att se vad jag gjort och våra samarbetspartners uppskattar att kunna gå in och kolla vad som händer. För mig är det också ett sätt att börja reflektera och stanna upp.

Retoy arbetar även med frekventa uppdateringar i sociala medie-kanaler. Där går informationen ut i de uppbyggda nätverken, som kan följa vad som händer i realtid.

- Jag har funderat mycket på hur jag får hemsidan, bloggen och andra kanaler att samverka så att det inte blir för mycket. Där tror jag att det är viktigt att tänka på att allt är en del av själva verksamheten. Det går inte att se det digitala som en separat del. Och sen att man lägger olika mycket fokus på olika delar beroende på vilken fas man är inne i.

I början var hemsidan viktig för att bygga samarbeten och locka partners. I nästa steg ska den utvecklas till att även vara till för barnen, med digitala lekmiljöer.

- Både bloggen och hemsidan har underlättat väldigt mycket för dem som stödjer oss. Man vill ju stödja något som syns och som utvecklas. Nu handlar det dessutom om att skala upp verksamheten ytterligare. Då kommer hemsidan att vara helt avgörande.


Soledad har lärt sig att arbeta utifrån de medel man har och att allt inte kan bli perfekt direkt.

- Man lär sig hela tiden. Jag är glad att vi kom igång så snabbt. Från mars fram till nu har runt 50 000 barn lekt med våra grejer. Bloggen gör att man kan gå tillbaka och se vad man faktiskt har gjort. Det ger en ordentlig kick att köra vidare.

Läs mer om Retoys verksamhet här: http://retoy.se/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar