torsdag 17 november 2011

Jag ska bara...

- Tre boktips om vardagseffektivitet

Mobilen ringer, mailkorgen växer för varje minut, kundmötet om 30 minuter är på andra sidan stan men bilen är på verkstaden, marknadsplanen som du skrivit på i ett halvår blir aldrig färdig och nycklarna glömdes kvar hemma. Listan med säljsamtal, de ignorerade blogguppdateringarna, skattedeklarationen och personalsamtalen har blivit till fotbojor som hindrar dig från att göra det du egentligen älskar - att fixa business.

Känner du igen dig? Du är inte ensam. Stress är en av de vanligaste orsakerna till att vi vantrivs på våra arbeten, trots att vi egentligen älskar våra jobb. Fick en småföretagare önska sig vad som helst i julklapp skulle det förmodligen vara tid. Tid att jobba bort högarna med papper på skrivbordet och de obesvarade mailen i inkorgen. Tid att driva företaget framåt och ändå lyckas med sitt privatliv. Men chansen att jultomten kommer med lite extra tid inslaget i rödglansigt papper är nog tyvärr ganska liten. Det kan vara så att det är du själv som behöver skapa, eller frigöra mer tid. ”Omöjligt”, säger du. ”Nej då”, säger vi.

Lösningen heter vardagseffektivitet. Ett skrämmande ord måhända, eftersom det ofta förknippas med just stress. Målet är dock att vardagseffektiviteten ska ge dig tid att dricka en kopp kaffe lugn ro utan att behöva oroa dig för lönen i slutet av månaden. Ge dig ett lite softare liv helt enkelt.

En milstolpe inom litteraturen om vardagseffektivitet är Stephen R. Coveys bok The Seven Habits of Highly Effective People (De goda vanorna) från 1989. Boken har sålts i över 15 miljoner exemplar och presenterar sju goda vanor som hjälper dig att ta kontroll över din to-do-lista:


Vana 1: Var proaktiv. Genom att vara proaktiv och bemöta problem innan de blir akuta tar du kontroll över ditt företag. Inga mer släcka bränder.

Vana 2: Skapa en vision. Börja med att definiera målet med dina arbetsuppgifter. Du blir mer inspirerad och snabbare färdig.

Vana 3: Prioritera. Planera din vecka med fokus på vad som är viktigast, inte på vad som är mest akut. Det är viktigare att du hinner med det som du anser vara viktigast än det som pockar mest på uppmärksamhet.

Vana 4: Tänk win-win. Samarbeta med andra företag/anställda på ett sätt som gör att alla vinner. Ni kommer att arbeta mer effektivt mot samma mål, vilket gör att mer kommer att hinnas med.

Vana 5: Var lyhörd och lyssna. Försök att förstå andra innan du själv försöker få dem att förstå dig. Mycket tid går åt att förklara eller övertyga andra. Det mest effektiva sättet att lösa dessa konflikter/situationer är att först försöka förstå den andres synsätt. Därefter kan du gå över till att kommunicera ditt. Samtidigt som du blir en bättre chef, medarbetare och samarbetspartner, blir du också mer effektiv.

Vana 6: Leta efter synergier. Sätt samman personer med kompletterande kompetens. Arbeta med det du är bäst på och låt andra göra det som de kan bäst.

Vana 7: Vässa kniven. Hitta en långsiktig strategi för att samla kraft, hälsa och energi. Bygg en plan för hur du laddar batterierna på bästa sätt.

En mer hands-on approach till vardagseffektivitet presenteras av David Allen i boken Getting Things Done (Få det gjort! Svart bälte i vardagseffektivitet) från 2001. Allen argumenterar att vardagseffektivitet skapas genom att först samla in all den information och det material som ens arbetsuppgift kräver. Därefter bearbetas och organiseras materialet så att man vet exakt vad man skall göra. Först efter det utför man själva sysslan. På så sätt behöver du inte hela tiden tänka ut vad du ska göra, utan kan fokusera helt på själva utförandet.


En mer filosofisk men mycket inspirerande tanke levererar Timothy Ferris i sin bok 4-hour Workweek (4 timmars arbetsvecka). Ferris utmanar här sig själv med tanken på vad som krävs för att kunna leva på 4 timmars arbete per vecka. Ferris tar upp begrepp som outsourcing, inkomst-autopilot och argumenterar för vikten att begränsa den information du tvingas ta in.


Så – känns det för abstrakt eller tröstlöst att önska dig tid i julklapp? Kanske att en bok om hur du själv tar kontroll över din tid och därigenom skapar mer, kan tjäna som ett helt ok substitut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar