onsdag 18 januari 2012

Marknadsförarens nya roll

Sedan några år tillbaka har de sociala medierna ritat om marknadsföringskartan fullständigt. Facebook har mer än 800 miljoner medlemmar och några enkla omdömen på Twitter kan för många företag betyda antingen framgång eller misslyckande. På Youtube laddas det upp mer än 15 timmar film i minuten, vilket motsvarar ungefär 75 000 långfilmer i veckan. Hollywood får steppa upp ett antal steg om de ska ha en chans att hänga med i den produktionstakten. Parallellt med detta ploppar nya sociala medier dessutom upp som svampar ur marken. För många är det här en förvirrande och inte så lite skrämmande utveckling.

Jonas Colliander, marknadsföringsforskare inom sociala medier på Handelshögskolan i Stockholm och utvecklingsansvarig på konsultbyrån BlueCarrot, får inte sällan svara på frågan: ”Hur ska man då göra för att marknadsföra sig i sociala medier?” Som irriterande snabbtänkt akademiker svarar Jonas med den hopplösa motfrågan ”Vad är egentligen sociala medier?”


- Efter en stunds diskussion brukar vi landa i att sociala medier egentligen bara är en kanal för någonting som funnits sedan människor först började bedriva handel, nämligen samtal om produkter och erbjudanden människor emellan. På engelska kallas detta Word-of-Mouth (WoM) och även om sociala plattformar som Google+ och Facebook är relativt nya fenomen, har detta fält inom marknadsföringen egentligen haft forskningsluppen på sig sedan mitten av förra seklet, säger Jonas.

De flesta är idag överens om att WoM är en av de överlägset viktigaste formerna av marknadsföring för varumärken, eftersom människor tenderar att lita mer på sina bekanta än på företag. Kommunikation från bekanta får helt enkelt större genomslag. Den psykologiska mekanismen fungerar på samma sätt som den alltid har gjort.

Så vad är det då som har förändrats? Jonas menar att människors förmåga att sprida de här budskapen har ökat dramatiskt i och med internets, och framför allt sociala mediers, ankomst. Man har helt enkelt fler vänner på fler platser som man på väldigt kort tid kan sprida sin information till.

- Vår forskning visar exempelvis att många läsare av modebloggar knyter an till bloggaren så starkt att de betraktar dem som bekanta. Det gör att bloggarnas rekommendationer om olika sko- eller klädmärken får stort genomslag bland läsarna.

Jonas exemplifierar: Ett blogginlägg läses av 10 000 personer, varav 10 procent beslutar sig för att länka till inlägget på Facebook där de vardera har 300 vänner. På en bråkdel av tiden det skulle ha tagit för bara några år sedan, har budskapet spridits till ett mycket stort antal människor. Betänker man sedan att budskapet har större potential att leda till köp än traditionell kommunikation har, framstår marknadsförarens nya roll som ganska självklar. Den består numera i att få igång och styra samtalet kunderna emellan.


Så vad krävs då av vår moderne marknadsförare? Enligt Jonas krävs framför allt att man lyssnar till och respekterar kunderna i ännu högre grad än tidigare. För att kunna styra en konversation krävs det att man lyssnar till vad som sägs.

- För att hindra att en konversation urartar krävs att man respekterar kundernas åsikter och bemöter de frågor som uppkommer. Studier som vi genomfört på Twitter visar att bara de företag som aktivt kommunicerar med sina kunder faktiskt drar nytta av alla de fördelar som de nya medierna ger. Det krävs också att man har en trovärdighet i det budskap man försöker föra fram. Den nya tidens konsumenter, med all världens information bara ett musklick bort, är experter på att hitta motstridiga och skenheliga budskap från företag.

Den moderne marknadsföraren har alltså mycket att tänka på, men skiftet i angreppsätt är för de flesta inte ett val utan en nödvändighet. En marknadsförares jobb är inte längre att producera kampanjer som ska visas under en begränsad tid för att sedan skrinläggas.

- En marknadsförares jobb är numera att starta och moderera en konversation kunder emellan. Tekniken har sprungit förbi det traditionella tänket gällande reklam och varumärken. Framtiden inom marknadsföring är att skapa engagemang bland konsumenter som tar företagets budskap långt bortom de traditionella medierna, avslutar Jonas.

Bild 1
Bild 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar