tisdag 10 januari 2012

PR-skolan, del 1: Bli en stjärna på pressmeddelanden

Flera inlägg på den här bloggen har berört marknadsföring. Hur man ska bära sig åt för att få upp kännedomen kring sitt företag på bästa sätt. I inlägget nedan tipsar Nina Jansdotter och Jacqueline Kothbauer om hur man bygger kännedom i sociala medier. Vi har även lyft sökordsoptimering, Adwords etc., där du leder kunder till dig via deras egna sökningar.

Den mest traditionella formen av marknadsföring är reklam. Större företag satsar miljontals kronor på reklamkampanjer, men även de kan ha svårt att nå igenom den flod av kampanjer som sköljer över oss. Dagens konsumenter tar in upp emot 5000 reklambudskap dagligen. Uppmärksamheten för varje ny produkt, varumärke eller reklam blir minimal. De senaste åren har pr därför bubblat upp som en allt viktigare ingrediens i marknadsföringskakan. Pr innebär, mycket förenklat, att man som företag förser relevanta medier med nyheter från den egna verksamheten. Medierna avgör sedan om de tycker att det är värt att skriva om eller inte.


I tre inlägg tar vi upp några grundläggande, första pr-steg som man kan fixa själv, utan hjälp från en extern byrå. Idag låter vi Erik Yström, PR & Kommunikationschef på Sony Ericsson och Helena Skarle, senior pr-konsult på Wenderfalck, ge sina bästa råd för hur man skriver ett klockrent pressmeddelande. Läs och lär!

Erik Yström
1. Rubrik, rubrik, rubrik. Det är med rubriken som du fångar dina läsare. Försök att tänka ut vad som skulle göra dem intresserade. Håll den kort, enkel och slagkraftig.

2. Ingressen bör summera det viktigaste. Sammanfatta det du verkligen vill få ut och försök formulera dig så att du väcker intresse hos läsaren att läsa vidare.

3. Skippa klyschor, självklarheter, starka värdeord och annat trams. Det gäller även dina citat.

4. Bjud läsaren på någonting. Lägg med ett par länkar till bilder, videos eller annat som kan förstärka nyhetsvärdet.

5. Glöm inte att ange kontaktuppgifter till talesperson/-er som är nåbara när pressreleasen skickas ut.


Helena Skarle
1. Välj en nyhet som du vill kommunicera och skriv texten utifrån en stark nyhetsvinkel. Har du flera saker att kommunicera i samma pressmeddelande, dela upp texten med underrubriker, men undvik i största möjliga mån att berätta fler saker än nödvändigt. Inspireras genom att scanna presstexter i andra företags pressrum, läs dina konkurrenters pressmeddelanden och titta på hur andra företag väljer att presentera sina nyheter. Vad gör de som är bra? Kan ni göra något annorlunda?

2. Tänk igenom dispositionen på pressmeddelandet innan du skriver det. Varje stycke bör fylla ett syfte och tillföra någonting till texten: rubrik, ingress, brödtext med citat, kanske några sammanfattande fakta i punktform samt kontaktuppgifter.

3. Ett enkelt och tilltalande språk underlättar för budskapet att nå hela vägen fram. Undvik invecklade förklaringar och tekniskt svåra termer. Anpassa språket till den målgrupp du vill nå, samt utifrån nyhetens karaktär.

4. Varva brödtexten med citat: ett uttalande från en relevant person, på eller utanför företaget. Det kan innehålla en reflektion, ny information som inte presenterats i pressmeddelandet, eller en personlig tolkning av vad nyheten innebär. Grundregeln är att bara ta med citat om de tillför någonting extra till texten!

5. Sist men inte minst: låt en icke insatt person korrekturläsa pressmeddelandet. En text med språkliga brister skapar onödig irritation hos läsaren.

Sony Ericsson
Wenderfalck

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar