fredag 13 april 2012

Från minus till noll eller från noll till hundra

Det är inte lätt att vara varumärke. Konsumenter utsätts varje dag för mellan 255 till 3000 reklambudskap. Varje varumärkes exponering blir minimal och kunderna får allt kortare tid på dig att förstå den marknadskommunikation de utsätts för. För att slå sig igenom bruset och skapa kännedom och preferenser till varumärket gäller det att tydligt kommunicera vad just ditt varumärke säljer.

Inom marknadsföring delar man upp konsumenters behov och köp mellan informativa och transformativa. Informativa köp syftar till att lösa ett problem – att ta kunden från ett negativt tillstånd (problem) till ett neutralt tillstånd (lösning). Exempel på produkter kan vara tvättmedel, plåster eller andra produkter som löser våra vardagliga problem.


Transformativa köp är produkter som ska ”transformera” konsumenterna från ett neutralt tillstånd till ett önskvärt tillstånd, exempelvis till att känna sig mer avslappnad (resor), självsäker (statusprylar) eller uppleva mer njutning (sötsaker). Dessa produkter löser inte konkreta problem utan förgyller snarare vår vardag.


Vad är det ni säljer?
Beroende på om det är informativa eller transformativa produkter ni säljer, ska det ni säger till era kunder se olika ut för att ni ska nå fram genom bruset till era kunder.

Reklam för ett informativt köp ska tydligt fokusera på problemet det löser och visa hur just ert varumärke löser problemet på bästa sätt. Det gör inget om ni överdriver er produkts egenskaper att lösa problemet. Det viktigaste är att verkligen få fram hur överlägsen produkten är jämfört med konkurrenternas. Syftet är att öka kundens förtroende för varumärket.

Transformerande reklam handlar om att skapa de ”rätta” associationerna till varumärket. De associationer som förgyller vår vardag. För att kunna göra det behöver reklamen visa personer som upplever just de känslor som kunden ska uppleva. Visa personer som är avslappnade för att sälja exempelvis en resa eller annan produkt som säljer avslappning. Här är det väldigt viktigt att kunderna kan identifiera sig med reklamen och personerna i den.

Så - beroende på om ni säljer problemlösning eller vardagslyx måste er kommunikation till kunderna avspegla det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar