torsdag 9 februari 2012

Framgång föder inte lycka - lycka föder framgång!

Shawn Achor grundade, efter nästan tio som forskare inom psykologi vid Harvad University, företaget Good Think Inc., som arbetar med positiv psykologi inom organisationer. Genom att bana väg för mer positiva tankemönster och sinnestillstånd hos de anställda, leder de företagen mot större framgång. Under sin forskningsperiod fann Shawn en stark koppling mellan lycka och framgång. Det traditionella "framgång leder till lycka"-konceptet kastades om och ersattes av "lycka leder till framgång". Målet med Good Think Inc's verksamhet är att höja vad Shawn i sin forskning kallar för "Positive IntelligenceTM" - din hjärnas förmåga att skapa en bild av verkligheten, där framgång och lycka är fullt möjligt.

Här en kort inspirationsföreläsning från TEDxBloomington, där Shawn argumenterar för att lycka inspirerar till produktivitet och därigenom leder till framgång.

The Happy Secret to Better Work


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar