torsdag 16 februari 2012

Tre steg mot välmående och framgång

Shawn Achor, som vi lärde känna genom TED Talks för några dagar sedan (Framgång föder inte lycka- lycka föder framgång), skriver i Harvard Business Review (jan-feb 2012) en artikel i ämnet lycka föder framgång. Som vi kort beskrev i vårt tidigare inlägg, arbetar Achor med att få bort vår föreställning om att framgång föder lycka: ”Bara jag blir befordrad kommer jag att bli lycklig” eller ”När jag väl har nått mina säljmål kommer allt att kännas så mycket bättre”. För faktum är – som ni säkert redan tänkt på både en och tre gånger – att så fort man har nått sina yrkesmässiga mål sätter man snart nya, högre mål. Den där känslan av lycka och välmående som man så innerligt söker flyttas fram och fram och fram, gång på gång på gång.

Shawn Achor

De människor som utvecklar ett grundläggande, positivt mind-set, presterar däremot bättre i utmanande situationer. Achor kallar detta ”the happiness advantage” – när hjärnan är positiv förbättras de affärsmässiga resultaten. Achor är inte ensam i forskarvärlden att ha kommit fram till detta, ett flertal studier stödjer hans tes. Det finns alltså goda skäl att ta till sig av hans lärdomar.

Att träna hjärnan mot positivt tänkande är inte så annorlunda från att träna musklerna på gymmet. Ny forskning visar att visar att så fort du utsätter dig för nya vanor eller tankemönster, startar du om och aktiverar hjärnsystemet.

Achor hade vintern 2008 (starten på finanskrisen) i uppdrag att försöka påverka anställda vid revisionsföretaget KPMG i NYC att bli mer positiva. Onekligen en utmaning. De fick i uppdrag att välja en av de fem punkterna nedan, som alla har med positivt tänkande att göra:

1. Skriva ner tre saker de var tacksamma över
2. Skriva ner ett positivt meddelande till någon i deras sociala nätverk
3. Meditera vid skrivbordet i två minuter
4. Träna (fysiskt) i tio minuter
5. Under två minuter beskriva (i text) sin mest meningsfulla upplevelse under det senaste dygnet


I tre veckor utförde deltagarna dagligen sin uppgift. Efter bara någon vecka var testgruppens resultat för positivt tänkande (engagemang i arbetsuppgifter, depressiva nivåer etc.), högre än medarbetare utanför gruppen. Flera månader efter att testet avslutats var deltagarna i testgruppen avsevärt mer välmående än de medarbetare som inte deltagit, allt genom en enkel aktivitet på max tio minuter/dag

Av de fem punkterna ovan, visade det sig att interaktion med personer i ens sociala nätverk skapade mest lyckosamt resultat. Starkt socialt stöd visade sig bland sänka blodtryck och stressnivåer. Men testet visade inte bara psykiska resultat. De som kände sig mer positiva, välmående och lyckliga, presterade också bättre i diverse arbetsrelaterade uppgifter. Resultaten var särskilt påtagliga bland de testdeltagare som haft i uppgift att hjälpa och stötta andra. På nitty gritty-nivå kunde en sådan handling innebära någonting så litet som att titta upp och le mot människor i sociala situationer.


Ett annat resultat som kom fram var att stress inte bara är dåligt. Positiv stress är inte humbug, det existerar och det är rent av en oundviklig och viktig del av arbetet. Nästa gång du upplever en stressad situation, testa den här övningen:

- Gör en lista över de saker/situationer som stressar dig.
- Placera punkterna i två grupper, de du kan kontrollera (arbetsprojekt etc.) och de du inte kan kontrollera (huslån, aktiekurser etc.).
- Välj en av punkterna i ”kan kontrollera”-gruppen och kom på en konkret handling som skulle kunna hjälpa dig att reducera stresstyngden.

Genom att vända den psykiska ångesten till en konkret handling tvingar du tillbaka hjärnan in i ett mer positivt – och produktivt – mind-set.

Att påverka ditt eget välmående förbättrar alltså dina möjligheter att prestera bättre. Bara genom att utveckla nya vanor, stötta och hjälpa dina medarbetere/medmänniskor, samt att tänka mer positivt i stressade situationer, kommer du att ta dig en bra bit närmare målet.

Bild 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar