torsdag 23 februari 2012

Väx där du står – välj din egen plattform

Vad är det som gör företag som H&M, Apple, IKEA – och varför inte ett mindre företag som Svenskt Tenn – växer sig så framgångsrika och framförallt så väldigt lönsamma? Självklart handlar det om att de utvecklat en attraktiv produkt och ett starkt varumärke, men inget av det är en garanti för att fortsätta att producera succéer över en längre tid.

En aspekt av deras framgång är att de har hittat en fungerande plattform att bygga nya produkter på. Istället för att, för varje ny produkt eller satsning, behöva utveckla ett helt nytt koncept – vilket är både riskfyllt och kostsamt – har de valt att hålla vissa delar av sitt företag konstanta och integrera dem i varje nytt projekt.


H&M har byggt sin plattform genom att förstå och lägga fokus på en specifik målgrupp. Genom att vända sig till samma typ av målgrupp men ständigt utveckla sitt produktsortiment genom smink, skor, inredning, gästdesigners etc., är det både mindre riskfyllt och enklare för företaget att växa och sälja mer till varje kund.

Apple har sin typiska design som plattform för alla nya produkter. Genom att hålla formgivningen konsekvent minimerar de risken för att kunderna inte ska tycka om nästa produkt och håller även kostnaderna för ny utveckling nere.

Svenska succéer som IKEA och Svenskt Tenn har valt att bygga en varumärkesplattform som fokuserar på design. I IKEA:s fall funktionell och billig, i Svenskt Tenns fall mer exklusiv, med hög igenkänning. Varje ny satsning och varje ny designer som de sedan tar in är bara en förlängning av deras redan etablerade plattform. Således behöver de inte förklara för kunderna vad de nya produkterna är, vilket minskar marknadsföringskostnaderna och underlättar för kunderna att identifiera sig med företaget.

Genom att välja en plattform, antingen i form av ett genomgående designtänk, en målgrupp eller ett varumärke, minskar de riskerna som nya projekt kan föra med sig och kan samtidigt öka sin försäljning på ett säkrare sätt.


I den vetenskapliga artikeln Leveraged High-variety Strategies: From Portfolia Thinking to Platform Thinking från 1998, framhåller marknadsföringsforskaren Mohanbir Sawhney fem områden som kan utvecklas till framgångsrika plattformar för merförsäljning.

Produkt – att använda redan etablerade attribut i nya produkter ökar tydligheten för nya kunder.

Kund – att vända sig till samma målgrupp men med nya erbjudanden håller kundens nyfikenhet levande.

Varumärke – att leverera nya produkter under redan etablerat varumärke gör det enklare för kunder att förstå att de nya produkterna också vänder sig till dem.

Process – att använda samma process för tillverkning till fler produkter än de nuvarande bidrar till lägre kostnader.

Globalt – att bygga övergripande plattformar som tillåter vissa mindre modifikationer kan vara ett lönsamt sätt att behålla låga produktionskostnader och samtidigt öppna upp för anpassningar på lokala marknader.

Genom att hitta er egen plattform kan ni underlätta nyutveckling av produkter samt ge ett tydligare och bättre erbjudande till kund, vilket på sikt kan bidra aktivt till er tillväxt.

Bild 1: Väx upp
Bild 2: The Talent Arc

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar